Řasy patří nejnižším druhům rostlin. Jsou v podstatě přirozenou součástí biotopu zahradního jezírka. Pokud mají příležitost k přemnožení, mohou na dlouhou dobu znehodnotit krásný vzhled zahradního jezírka. V extrémních případech může dojít k takovému poklesu kvality vody, že je ohrožen veškerý život v jezírku. S pomocí následujících řádků, vám hodláme ukázat, jak je možné se vyhnout přemnožení řas v zahradním jezírku.

Zahradní jezírko - příčiny vzniku řas

Kvetení řas v jarním období

Pro svůj růst potřebují řasy stejné složky obsažené ve vodě, jako ostatní vodní rostliny: živiny, světlo, v průběhu dne kysličník uhličitý a v noci kyslík. Aby se řasy mohly rozmnožovat, je pro ně významná určitá teplota vody. Začátkem jara jsou řasy prvním konzumentem živin obsažených ve vodě. Začínají růst oproti ostatním rostlinám v zahradním jezírku již při nízkých teplotách. Tento jev přeje jarnímu přemnožení řas – kvetení. V biologicky nenarušeném jezírku, tento přirozený jev pomíjí, když začnou růst ostatní rostliny, které řasám konkurují v o živiny ve vodě.

Přemnožení řas v zahradním jezírku

Pokud se kvetení řas v tomto období nezastaví, existuje nebezpečí, že jezírko po dlouhou dobu zakalené. V extrémních případech se můžou řasy v zahradním jezírku přemnožit tak, že přes noc spotřebují všechen kyslík a ohrozí tím ostatní obyvatelé biotopu - zahradní jezírka ztrácí rovnováhu.

Příčinou nežádoucího přemnožení řas je vždy nadbytek živin obsažených ve vodě. K tomu dochází při příliš velkém počtu ryb, vysokém obsahu humusu v podkladu a především při nízkém výskytu rostlin konkurujících řasám, pokud jde o živné látky. Smysluplné předcházení vzniku řas spočívá především ve snižování přemíry živin obsažených ve vodě.

Prevence proti řasám v zahradním jezírku

Rostliny: Skutečným prostředkem pro prevenci vzniku nadměrného množství živin, je vhodné množství vodních rostlin. Zejména pak rostliny zóny hluboké vody jako je stolístek a růžkatec. Tyto rostliny jsou v zahradním jezírku přímým konkurentem řas a navíc začínají svůj růst ve stejných teplotách. Tímto způsobem lze již ve velmi rané fázi zastavit rozvoj řas. Účinným způsobem pro snížení nadbytečných živin v zahradním jezírku je použití speciálních elastických nádob pro usazení vodních rostlin. Díky použití speciálního materiálu, nedochází k vyluhování zeminy do vody zahradního jezírka a zabezpečí se jednosměrný přítok vody k rostlinám.

Voda: Jelikož v zimním období nejsou živiny spotřebovávány, voda v zahradního jezírka je na jaře obzvlášť bohatá na živné látky. Tento přebytek lze na jaře regulovat výměnou části vody vodou z vodovodu, která neobsahuje živné látky. Výměnu vody v zahradním jezírku je třeba opakovat na podzim, nejlépe ve spojení s odkalením dna. Na podzim je žádoucí odstranění odumřelých části rostlina a listí stromů. Takto bude voda obsahovat příštího jara podstatně méně živin.

Při výměně vody, je nutno si pamatovat že voda z vodovodu obsahuje chlór a těžké kovy,proto je nutná její úprava. K tomuto účelu slouží přípravek Tetra Pond Aqua Protect, který váže těžké kovy, neutralizuje chlór a chrání sliznice ryb.

Preparáty proti řasám pro zahradní jezírka


Látky zastavující růst řas

Růstu řas lze předcházet i jiným způsobem než redukcí živin ve vodě zahradního jezírka. Některé přírodní látky, např. rašelina či sláma obsahují třísloviny a kyseliny, které brzdí růst řas. Tyto přípravky se ve vodě rovnoměrně rozptýlí a skutečně pomáhají vymícení řas. Lze je aplikovat celoročně.

Proti vznášejícím se řasám

TetraPond AlgoRem: S přípravkem TetraPond Angorem, lze řasy vznášející se ve vodě odstranit ekologicky, rychle a snadno. TetraPond Angorem neničí řasy, ale shlukuje je do biologicky degenerovaných plátků. Poté je třeba tyto plátky ze zahradního jezírka důkladně odstranit např. pomocí síťky na řasy firmy Tetra.

JBL AlgoPond Green: Zelená voda je způsobena plovoucími řasami, které jsou ničené pomocí přípravku JBL AlgoPond Green. Mrtvé řasy se rozkládají pomocí bakterií žijících v jezírku. JBL AlgoPond Green nemá žádné škodlivé účinky na biologickou rovnováhu jezírka.

Proti řasám na kamenech a rostlinách

TetraPond AlgoFin: působí na různé druhy řas. V případě vhodné aplikace okamžitě odstraňuje plovoucí řasy aniž by škodil rybám, rostlinám a dalším živočichům v jezírku a současně zabraňuje vývoji nových řas. Řasy nitkovité lze po aplikaci TetraPond AlgoFin jednoduše namotáním okolo vhodné tyče vytáhnout z vody. Aby se zabránilo opětovnému tvoření řas, ke třeba TetraPond AlgoFin aplikovat opakovaně.

JBL AlgoPond Forte: JBL AlgoPond Forte je přípravek k odstranění všech druhů řas v zahradním jezírku. Odstraňuje i tzv. vodní květ. Účinkuje kompletně a okamžitě na řasy. Není škodlivý pro jezírkové ryby. Dávkujeme 40 ml / 700 - 800 l vody.

Přípravky působící preventivně

Jednorázové odstranění řas však není konečným řešením problémů. Pokud již došlo k přemnožení řas, řešením je pouze jejich odstranění. Zde je k dispozici velké množství účinných prostředků. Je však nutno vzít v ohled na to, že tyto prostředky pro odstraňování řas neřeší příčiny problémů. Po každém odstranění řas, je nutné aplikovat přípravky které působí proti růstu řas preventivně. V opačném případě se řasy opět objeví.

JBL PhosEx Pond Direct: je přípravek k ničení všech řas vyvázáním jedné z jejich živin - fosforečnanů. Přípravek JBL PhosEx Pond Direct vlijeme do jezírka, a to nejdříve za 2 - 3 dni po použití JBL Algopond direkt, voda se křišťálově vyčistí.

JBL SediEx Pond: rozkládá usazený kal na dně jezírka a minimalizuje jeho množství. JBL SediEx Pond je velmi dobrý přípravek, který zjednodušší majitelům jezírek jejich čištění zvláště v zimním období, kdy je jezírko zamrzlé. Dvousložkový účinek (bakterie a kyslík rozkládají kal na dně jezírka) vazbou hlavních živin řas omezuje jejich růst brání úhynu ryb otravou látkami anaerobního rozkladu kalu.


Technika - pomocník proti řase v zahradním jezírku

UV Sterilizéry: Revoluci v boji s rybniční řasou tvoří UV sterilizéry. UV sterilizér se napojuje na přítokovou hadici filtru. Voda která jím protéká je díky záření UV lampy okamžitě zbavena řas a choroboplodných zárodků. Voda v zahradním jezírku je tak krystalově čistá. Výhodou UV sterilizéru je kompaktní konstrukce, snadná montáž a maximální efektivita.

Filtrace a další technika pro zahradní jezírka

Řasy snižují obsah kyslíku ve vodě zahradního jezírka. Technika může nápomoci vyrovnat tento příliš velký deficit kyslíku. Systémy vzduchování pro zahradní jezírka umožňují dodat do jezírka dostatečné množství kyslíku. Pokud kvetení řas již začalo, je nutné vodu zavzdušňovat vždy v noci, aby se v zahradním jezírku udržela rovnováha.

V boji proti řasám v zahradním jezírku může nápomoci také dobře zvolená filtrační sada. Filtrace, kromě mechanického odstranění pevných částic zvyšuje kvalitní parametry vody a snižuje nebezpečí narušení biologické rovnováhy a přemnožení řas v zahradním jezírku. Bez dostatečně velkého jezerního filtru bude zahradní jezírko ohroženo. Voda bude kalná a shromažďující se produkty látkové výměny mohou ohrozit také zdraví živočichů.

CO2 sety

Pamlsky pro psy

Ontario krmiva pro kočky